top of page
GASTROENTEROLOŠKI CENTER

KOLONOSKOPIJA

​je poseg, pri katerem z endoskopom, ki ga uvedemo skozi zadnjik, pregledujemo površino oziroma sluznico debelega črevesa. Pri tem lahko vzamemo vzorce tkiva za mikroskopski pregled, nekatere spremembe na sluznici lahko tudi v celoti odstranimo.

Poseg opravimo samo z uspavalom.

Ob kolonoskopiji lahko istočasno opravimo tudi gastroskopijo, če sta na napotnicah stopnji nujnosti enaki.

bottom of page