KOLONOSKOPIJA

​je poseg, pri katerem z endoskopom, ki ga uvedemo skozi zadnjik, pregledujemo površino oziroma sluznico debelega črevesa. Pri tem lahko vzamemo vzorce tkiva za mikroskopski pregled, nekatere spremembe na sluznici lahko tudi v celoti odstranimo.

Poseg spada med tehnično zahtevnejše in je lahko kljub veščosti operaterja za nekatere boleč - predvsem pri bolnikih, ki so imeli predhodne operativne posege v trebuhu, ter pri tistih s prevzdražljivim črevesom in večjim strahom pred posegom.

Poseg lahko opravimo v sedaciji, pri čemer uporabimo uspavalo Propofol.

GASTROENTEROLOŠKI CENTER