top of page
GASTROENTEROLOŠKI CENTER

SEDACIJA - poseg z uspavalom 

je postopek, pri katerem bolnika med medicinskim posegom uspavamo in je v sodobni endoskopiji uveljavljen standard. Takšno stanje omogoča, da je poseg tako za bolnika kot operaterja enostavnejši, zaradi česar dosegamo boljše izide posegov.

V našem centru vse posege opravljamo z uspavalom. Uporabljamo najsodobnejšo metodo sedacije v endoskopiji, saj uporabljamo propofol. Ta učinkuje hitro, po posegu pa njegov učinek prav tako hitro (po nekaj minutah) izzveni. Med posegom za kratek čas zaspite, poseg poteka brez bolečin, brez zavedanja. Po posegu se hitro zbudite, posega se ne spominjate, psihofizične sposobnosti so normalne, slabosti ni. 

Poseg nadzira zdravnik anesteziolog. V žilo na roki vam namesti tanko iglo, preko katere prejmete uspavalo. Po posegu ste v sobi za okrevanje na opazovanju še 15 do 20 minut, po pogovoru z zdravnikom zapustite ambulanto.

Priporočamo, da na poseg v sedaciji pridete v spremstvu. Praviloma odsvetujemo, da po posegu sami upravljate vozilo.

Gastroskopijo ali kolonoskopijo izvedemo na napotnico, za sedacijo pa je potrebno doplačilo 140 EUR po preiskavi.

bottom of page